4ª Exposició Professional de RRHH a Barcelona

La nostra consultora senior Sònia Sánchez davant
d’un dels aforaments dels conferenciants
Actitud Pro va assistir ahir a la 4ª Exposició Professional de Recursos Humans, que es realitza a Barcelona els dies 23 i 24 de març.
Entre stands i conferències, ens adonem que els temes que ressonen en el món dels Recursos Humans a Catalunya i Espanya giren al voltant del coaching, la gestió del canvi organitzacional, els models de lideratge, com aprofitar la potencialitat dels equips i el reclutament 2.0.
La formació? La gran absent.

Entre les conferències a les quals vam assistir, destaquem la de Miquel Àngel Violán, autor del llibre “El mètode Guardiola”, on exposa les claus del lideratge d’aquest famós entrenador, fonamentats en  la humilitat, el sentit comú, la visió holística, la gestió d’emocions i el sentit de la bellesa.

Predicar amb l’exemplaritat, diu Violán, és un dels aspectes claus del lideratge de Guardiola, sobretot si pensem que és responsable de gestionar un equip de súper estrelles. No podem estar-hi més d’acord.
L’altra conferència a destacar és la de Jil Van Eyle, en què ens ha donat un exemple de com un aparent fracàs com és tocar fons a nivell econòmic, després de crear la seva pròpia empresa recollint uns ingressos elevadíssims amb només 28 anys i perdre-la, pot esdevenir un motor per a reinventar-se i crear un projecte com el “teaming solidari”.
Aquest concepte es basa en què cada un dels treballadors d’una organització aporti almenys 1€ al mes destinat a la realització d’un projecte proposat pels propis treballadors. Això, segons diu Van Eyle, deixa patent els bons ciments relacionals d’una empresa. És a dir, el teaming solidari funciona en aquelles empreses on existeix una mínima burocràcia, poca distància entre l’alta direcció i els nivells jeràrquics inferiors i bona comunicació ascendent, descendent i horitzontal, generant més cohesió d’equip i compromís dels treballadors cap a l’empresa.
Jil Van Eyle en un moment de la seva conferència
Autores de l’entrada:
Sònia Sánchez i Clàudia Turró