• “Well done is better than well said”

Projectes realitzats en les àrees de Màrqueting, Gestió Comercial i Coaching.

Telecomunicacions

 • Programa de formació i seguiment per a la millora en les habilitats de lideratge dels llocs gerencials
 • Desenvolupament servei de descàrrega música en mòbil
 • Llançament d’un MVNO per a un operador fix en Regne Unit
 • Llançament d’un nou servei mòbil per segment residencial
 • Creació d’un sistema d’incentius per a la xarxa comercial de venda de servicis a empreses
 • Disseny estratègia, model de negoci i operacions per al llançament d’un MVNO en una entitat financera líder a Espanya
 • Formació comercial per a distribuïdors de telefonia per residencial i PIMES
 • Creació de programes d’eficiència per a la xarxa comercial d’empreses
 • Desenvolupament d’oferta de serveis de dades per a joves i implantació en punts de venda segmentats
 • Valoració de l’oportunitat per a la posada en marxa d’un MVNO ètnic al sud de França
 • Definició i creació d’argumentaris comercials per l’excel · lència en el procés de venda per a PIMES i grans corporacions
 • Estudis de mercat, plans de negoci i proposta comercial per al llançament de diversos operadors mòbils virtuals
 • Pla de negoci per a un nou MVNO a la regió valenciana

Comerç i indústria

 • Creació d’informes per direcció comercial
 • Implementació i re-disseny de KPI ‘s per a la valoració del rendiment dels equips
 • Desenvolupament de quadres de comandament gerencials per al control i la gestió integral de les activitats de l’empresa
 • Creació d’un sistema de control (scorecard) per a la gestió de l’evolució i els resultats en diversos països europeus
 • Creació de programes per al desenvolupament dels equips de treball gerencials
 • Creació d’un pla de cartera i d’oportunitats individuals per a venedors
 • Creació i desenvolupament d’objectius per als equips amb posterior seguiment i monitorització
 • Definició de noves polítiques comercials per al canal distribució
 • Creació de grups de treball per a la millora de la cohesió grupal de l’equip gerencial de l’empresa

Alimentació i Consum

 • Millora de les habilitats executives dels responsables dels equips de gestió
 • Implementació, gestió i seguiment d’un nou departament de telemàrqueting per al sector de perruqueria professional
 • Disseny i creació de seminaris comercials per a una xarxa comercial de més de 100 usuaris
 • Creació i implementació d’una Sales Academy per a la formació comercial de tots els estaments de l’empresa
 • Creació i aplicació de programes per al desenvolupament del lideratge i l’alt rendiment per a gerents comercials

Energia i finances

 • Creació i implementació d’una Sales Academy per a empleats
 • Avaluació i millora del sistema de lideratge directiu
 • Desenvolupament i aplicació d’un programa de formació en lideratge grupal per incrementar el rendiment dels equips comercials
 • Coaching executiu per al desenvolupament de les competències directives dels alts comandaments de l’empresa
 • Programa d’entrenament per augmentar les habilitats de lideratge dels comandaments intermedis de la companyia
 • Projectes de millora per als empleats en les àrees de lideratge, gestió d’equips i gestió del temps

Serveis

 • Avaluació del lideratge gerencial
 • Formació en les habilitats de gestió per a la millora dels equips de venda
 • Formació comercial centrada en la venda consultiva per al sector B2B
 • Creació i implementació d’un manual de vendes corporatiu
 • Creació d’una Sales Academy per a la millora de la gestió dels equips en les àrees de lideratge i gestió del temps
 • Coaching enfocat a l’augment del rendiment comercial de l’els equips directius
 • Introducció de nous serveis en 15 països

Assistència sanitària i healthcare

 • Identificació de les àrees de millora per a l’eficiència comercial
 • Redisseny del procés comercial de la companyia
 • Definició de nous indicadors del rendiment comercial
 • Reestructuració de la cartera de clients per a la xarxa de distribució de la companyia
 • Desenvolupament de Mystery Shopping en punt de venda
 • Creació i implementació d’un programa de formació comercial per a més de 100 directors d’oficina
 • Coaching executiu per potenciar les competències de càrrecs gerencials