• Acompañamiento a organizaciones y equipos comerciales para vender más.

Mindfulness

Què es?

 • Pretén dotar als participants d’eines per a gestionar millor l’estrès i prendre consciència de la seva situació emocional per a posteriorment gestionar les situacions emocionals amb major facilitat.
 • Mindfulness consisteix en prestar atenció, moment a moment, a pensaments, emocions, sensacions corporals i a l’ambient circumdant.
 • Els participants aprendran a prestar atenció als seus pensaments i emocions sense jutjar si són correctes o no i sense caure en la tendència a la rumació sobre el passat o el futur.
 • Aquests disposaran d’eines per a respondre en lloc de reaccionar a situacions estressants.
 • Aquestes tècniques doten al participant d’una major harmonia, tranquil·litat, que permeten incrementar la productivitat laboral i fomenten directament la felicitat de l’empleat.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Tècniques de meditació
 • Espais de quietud, autoregulació i autocura
 • Exercicis de relaxació
 • Dinàmiques grupals
 • Treballs individuals

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’Empresa

 • Desenvolupar l’empatia.
 • Millora de la interacció entre els equips.
 • Reconeixement de diferents estils de comunicació.
 • Millora clima motivacional i de comunicació.
 • Continguts modulars de 1 a 4 dies de formació.
 • Adaptables a las disponibilitats del client.
 • S’alterna la teoria amb la pràctica.
 • Majors possibilitats d’incorporar-ho a la vida quotidiana i professional.

Altres resultats Esperats

Es posen en marxa habilitats innates, i el participant pot fer front amb èxit a situacions que abans el superaven.

Casos d’Èxit constatables

 • Sector educació. 800 empleats. Realització de seminaris per a presa de consciència a un equip de vendes sotmès a gran pressió fruit de canvis de producte (derivació al producte digital) i noves demandes dels seus clients.
 • Sector Tecnologies de la Informació. 120 empleats. Seminari per a fomentar la presa de consciència per a aconseguir major harmonia en el lloc de treball i assegurar la transferència posterior.