• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

Assessment per alt rendiment

Per a què serveix?

 • Per obtenir una fotografia actual de l’equip pel que fa als factors productius i factors relacionals.
 • Per avaluar l’acompliment de l’equip en un moment determinat i establir prediccions futures de comportament.
 • Per obtenir una mesura de cada membre de l’equip pel que fa a comportaments, valors i competències.
 • Perquè el líder d’equip pugui prendre les decisions oportunes pel que fa a accions a realitzar que assegurin una millora de l’equip.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Observació no participant de situacions reals de grup.
 • Team assessment, basat en factors de productivitat i factors de relació, respostos individualment per cada membre del grup i també pel líder.
 • Avaluació 360 º de treballadors i managers que no són part de l’equip per preguntar-los sobre els factors de productivitat i factors de relació.
 • Advanced Insights Profile: qüestionari per avaluar (1) el comportament, (2) els valors i (2) competències i habilitats associades al lideratge, per tal de ser conscients dels punts forts i punts a millorar i l’ancoratge entre els seus valors i els valors requerits en la gestió de persones.

Característiques del procés 

Beneficis que implica per a l’Empresa 

 • Involucra tots els membres de l’equip.
 • Poder prendre decisions d’actuació beneficioses per a l’empresa.
 • Involucra al líder de l’equip com a persona clau del procés.
 • Tenir un coneixement real del seu equip per poder prendre decisions adaptades
 • Involucra altres persones externes a l’equip que tenen informació sobre aquest.
 • Visualitzar l’acció de consultoria com una actitud de millora per part de l’empresa.
 • Considera situacions reals que viu l’equip.
 • Permet prendre decisions ancorades en la realitat de l’equip.

Altres resultats Esperats

 • Avaluació en forma precisa i completa del potencial com a equip.
 • Ofereix informació sobre el comportament de les persones en situacions concretes de treball.
 • Optimitza els esforços orientats al desenvolupament.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 50% de la inversió

Casos d’èxit constatables

 • Sector Industrial distribució siderúrgica. Empresa de 800 treballadors. Anàlisi de processos grupals, rols i competències individuals, incloent del líder, a fi de desenvolupar processos de R + D.

Les empreses i els seus interlocutors es facilitaran en ser sol · licitades.