• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

Coaching a Directius

Per a què serveix?

 • Per potenciar l’actitud i les habilitats personals i professionals dels comandaments intermedis, a fi que conflueixi en una orientació als canvis ia l’equip.
 • Facilitar l’alineació dels valors personals amb els objectius organitzacionals.
 • Afavorir el compromís i la satisfacció amb la feina, traduint-se en una millora del clima laboral, la cooperació i les relacions internes.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Advanced Insights Profile: qüestionari per avaluar (1) el comportament, (2) els valors i (2) competències i habilitats associades al lideratge, per tal de ser conscients dels punts forts i punts a millorar i l’ancoratge entre els seus valors i els valors requerits en la gestió de persones.
 • The Coaching Game per explorar diferents àrees de la vida, infondre un aire fresc, divertit i especial en el procés, esquivar la lògica del client i ampliar el seu punt de vista actual i treballar des d’una perspectiva creativa quan el client té dificultats per expressar-se com a ésser o se sent bloquejat.
 • Roda de competències de gestió per explorar en la fase inicial del coaching l’estat actual de les diferents competències de gestió: comunicació, presa de decisions, resultats, assumpció de riscos, desenvolupament d’equips, servei al client, gestió del temps, gestió del canvi .
 • Qüestionaris d’exploració previs a la sessió de coaching per conèixer aspectes professionals, personals i valóricos dels líders.
 • Qüestionari d’avaluació de l’acompliment per identificar les habilitats i / o qualitats requerides en el lideratge.
 • Llibres, articles, post de blocs per aprofundir en aspectes específics que treballin durant les sessions de coaching.
 • Eines de seguiment per avaluar l’avanç de les tasques sessió per sessió i fer seguiment d’accions específiques. És útil com a full de ruta on el client pot autoavaluar el seu acompliment.

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’Empresa 

 • Processos d’entre 8 i 12 sessions de 60 min. aproximadament.
 • Adaptació a les característiques i al projecte de canvi de la persona.
 • Coachs certificats per l’ICF o amb més de 100 h. de coaching realitzades
 • Professionalitat i coneixement profund dels processos de coaching.
 • És confidencial i s’emmarca en un entorn de seguretat
 • El coachee confia en el coach i treballa aspectes crucials per a l’empresa.
 • Creació de la autoconsciència de l’estat actual de l’executiu i el seu estat ideal i de la forma d’interactuar amb el seu equip.
 • Generar processos de canvi més enllà del mateix executiu, que impactaran en el seu equip.
 • Permet identificar les àrees actuals de desenvolupament personal i professional.
 • Focalitzar en aspectes que impacten en els resultats de l’organització.
 • Permet tenir un autoconeixement dels valors i com aquests són fonamentals per integrar-se professionalment.
 • Tenir coneixement dels valors del coachee perquè l’organització pugui integrar i aconseguir més compromís per part de l’executiu.

Altres resultats Esperats

Facilita el desenvolupament del potencial dels col · laboradors i l’assoliment d’objectius individuals i col·lectius.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 70% de la inversió

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector Cosmètica. 50 empleats. Coaching a 4 caps de venda regionals d’Espanya per potenciar les seves habilitats de líder-coach.
 • Sector siderúrgic. 150 empleats. Coaching a la Direcció Comercial. Potenciar habilitats emocionals per desenvolupar un lideratge del seu equip més efectiu, així com afavorir una millor relació amb la gerència.
 • Coaching individual. Coaching d’outplacement. Procés d’acompanyament a un directiu desvinculat d’una empresa per identificar la seva orientació vocacional, alternatives professionals i pla d’acció per a realitzar una recerca activa i extosa d’ocupació. Tot això ancorat en els seus valors i fortaleses clau.

Les empreses i els seus interlocutors es facilitaran en ser sol · licitades.