• Enfortim la capacitat comercial

Direcció de vendes

Per a què serveix

 • Aconseguir que els professionals puguin dissenyar, dirigir i gestionar amb èxit una organització comercial en funció de variables com la mida, la tipologia de clients o els processos de decisió d’aquests.
 • Compartir els diferents models de xarxes de vendes que es poden utilitzar en l’entorn comercial i la idoneïtat de cadascuna en funció de les situacions (xarxa de venda directa, distribuïdors, agents multicartera, task force, etc.)
 • Explicar el que un comercial ha de fer i no fer en un procés de venda davant del client: Això permetrà que els directors puguin identificar els moments de la veritat del seu procés comercial.
 • Identificar les palanques i els indicadors de millora que presenta una organització de vendes per aconseguir tot el seu potencial.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Exposició en interacció amb els participants, de fonaments i metodologies.
 • Casos pràctics que il · lustren problemàtiques comercials.
 • Micro casos, exercicis pràctics.
 • Fragments de vídeos il · lustratius de situacions.
 • Tallers pràctics basats en la realitat comercial dels participants.

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’Empresa 

 • Formació impartida per professionals de la direcció comercial
 • Conèixer bones pràctiques comercials que funcionen en diversos sectors.
 • Aprenentatge metodologies gestió social (carterització, zones, rutes, reporting ..).
 • Major eficiència gràcies a l’ús de les metodologies de comercialització.
 • El procés comercial davant del client (gestió de cartera, preparació, argumentació, objeccions, follow-up …).
 • Major captació de client nou i millor aprofitament de les oportunitats.
 • El director comercial com a gestor d’actituds en venda-autodiagnòstic.
 • Major capacitat de lideratge del Responsable comercial
 • Les polítiques de RRHH aplicades al nostre equip comercial.
 • Presa de consciència del seu rol com a responsables d’Equip.
 • Conclusió – com identificar les nostres palanques de gestió comercial i de la nostra empresa.
 • Procés comercial més alineat en funció de l’estratègia comercial definida.

Altres resultats Esperats

Millora de les competències estratègiques, i de visió de negoci a un col · lectiu que normalment no té accés a aquests continguts.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 40% de la inversió

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector Educació. 2000 empleats. Realització de l’assignatura Sales Management Excellence per al programa executive education, a directius de més de 10 anys d’experiència professional.
 • Sector Financer. 40.000 empleats. Impartició del seminari sobre l’excel · lència en la gestió comercial.
 •  Sector Construcció. 200 empleats. Seminari de direcció a d’equips de vendes als directors regionals, per desenvolupar el seu lideratge comercial i per buscar les seves palanques per al creixement comercial.