• Enfortim la capacitat comercial

Mistery shopping

Per a què serveix?

 • Avaluar i mesurar la qualitat en l’atenció al client en venda presencial, botiga o venda online.
 • Verificar si els comercials estan duent a terme adequadament totes les fases de la venda (preparació de la visita, la mateixa entrevista de venda, la visita a l’espai i el seguiment posterior)
 • Validar si les fases de post-venda i atenció al client es realitzen d’acord amb les expectatives del client.
 • Analitzar si al client se li estan presentant adequadament totes les possibilitats que es poden oferir.
 • Validar que els comercials estan utilitzant l’adequat argumentari de venda, per dur a terme l’acció comercial.
 • Valorar de forma global, si el client ha quedat satisfet de la visita realitzada i especialment de com l’ha portat a terme la venda.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Entrevistes de client simulat en les seves diverses modalitats (Visites presencials a botiga, recepció d’ofertes, visites de client).
 • Qüestionari / esquema d’informe de recollida de dades que serà emplenat posteriorment a la realització de la visita.
 • Informe Diari.
 • Informe de l’acció de mystery shopping
 • Document de conclusions
 • Presentació Final a Direcció

Característiques del procés

Beneficios que implica para la Empresa

 • Preparación de  entrevistas con dirección para detallar los aspectos de mayor interés a valorar.
 • Aseguramiento de que se identifican los puntos que la empresa desea medir y controlar su evolución.
 • Establecimiento de sus puntos de control con mediciones de base cuantitativas pero con respuesta abierta.
 • Valoraciones cuantitativas y  percepciones cualitativas dan mayor riqueza al Informe.
 • Realización de las visitas por consultores experimentados en ventas  y atención al cliente.
 • Valoración de los servicios utilizados y de la experiencia como clientes de diferentes segmentos.
 • La formación en ventas y atención al cliente que ActitudPro es capaz de desarrollar puede ser una palanca de mejora con posterioridad al proceso.
 • La empresa dispone de un partner que le acompaña en la mejora del proceso de su equipo comercial o de atención al cliente.