• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

Team Building

Accions outdoor i indoor per potenciar el sentit d’equip

Què és?

 • Per accelerar el procés de construcció d’un equip que fa a regles del joc, habilitats dels integrants i objectius a aconseguir.
 • Per aconseguir que un equip nou o amb alguns integrants que ho són, pugui iniciar el seu camí amb èxit.
 • Per acompanyar un equip en moments clau al llarg del seu acompliment (Quick Off, nova orientació a desenvolupar, noves accions o filosofia …).
 • Valorar els punts forts com a equip i els punts a millorar i poder diagnosticar l’equip.
 • Millorar la cohesió i la motivació dels equips.
 • Per saber reconèixer l’estat present de l’equip i l’estat ideal i dissenyar una estratègia per aconseguir assolir aquest estat ideal.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Cèl · lula de Goma (activitat Outdoor) Es pot utilitzar per treballar els següents temes: coordinació, relacions recíproques i interdependència sistèmica, solidaritat.
 • EggPro (activitat Outdoor). S’assigna una missió a l’equip i s’identifiquen els problemes i punts forts que desenvoluparan al llarg del joc per aconseguir l’objectiu.
 • Diverses activitats Outdoor. Es pretén posar en diverses situacions a un equip, de manera que a través d’una perspectiva lúdica puguin crear metàfores d’aprenentatge i situacions per les quals ha de passar un Equip.
 • Explorador. Es pot aplicar a alguns dels temes, entre d’altres: interacció entre equips, operació de sistemes d’aprenentatge, reconèixer situacions guanyar-guanyar, cooperació, processos de retroalimentació.
 • Kultur Pro. Per treballar en els temes de desenvolupament de regles comunes (per exemple, fusió de dos equips, o formació d’un nou equip), establiment de regles i equips interculturals.
 • Qüestionari de lideratge situacional per situar la maduresa dels diferents membres de l’equip i tenir una fotografia de la maduresa global.
 • Table Pro. Mètode d’aprenentatge basat en l’experiència en què els participants fan comportaments i accions que després són analitzats des d’un enfocament de “treball en equip”. Per exemple poden tractar temes com comunicació, paciència, Rapport, generar un clima de seguretat, confiança, respecte, tolerància
 • The Coaching Game. Per desenvolupar una habilitat específica com a líder, ajudar a definir accions de lideratge i identificar dificultats en el paper de lideratge.

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’Empresa 

 • Identificar els indicadors clau perquè un equip funcioni eficientment, a nivell emocional i de tasca.
 • Guiar l’Equip en el procés i acompanyar-lo en els passos d’adquisició d’habilitats.
 • Experiència d’aprenentatge d’algunes tècniques orientades a pensar / observar / fer / sentir / compartir elements claus de l’efectivitat d’equip.
 • Millorar la cohesió de l’equip i fer-lo avançar com a tal, a una velocitat molt més gran de la que es podria esperar en una organització convencional.
 • Aprendre habilitats d’observació i anàlisi de processos grupals.
 • Aconseguir la maduració com a Equip i crear les condicions perquè el talent pugui aflorar.

Altres resultats Esperats

 • Augmenta el compromís amb l’empresa.
 • Afavoreix el creixement personal i professional de l’equip de l’empresa.
 • Afavoreix que hi hagi aprenentatge i diversió en l’equip de l’empresa, ingredients bàsics per a un millor rendiment.
 • rendibilitat esperada

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 80% de la inversió

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector construcció. 5.000 empleats. Mitjançant indoor / outdoor training experienciar els aspectes específics que ajuden a construir un equip, desenvolupar-lo i enfortir-lo.
 • Plataforma petita i mitjana empresa. A través de tallers formatius de 2 dies vivenciar situacions d’aprenentatge com a equip, saber reconèixer la maduresa de l’equip i posar en pràctica habilitats d’anàlisi i observació de processos grupals.
 •  Institucions. 500 empleats. Relació d’un conjunt d’activitats outdoor per aconseguir una major orientació a resultats per part de l’equip i resoldre així algunes limitacions d’una organització pública.

Les empreses i els seus interlocutors es facilitaran en ser sol · licitades.