• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

Conferències motivacionals

Conferències i dinàmiques col·lectives per millorar la cohesió dels equips i potenciar l’alineament davant el canvi

Què és?

 • Per acompanyar a l’Empresa en esdeveniments singulars en què la Direcció voleu enviar missatges de canvi.
 • Fomentar la cohesió d’una organització o d’un grup de treball que habitualment no té la possibilitat de veure físicament.
 • Experimentar l’adquisició de nous conceptes de forma conjunta.
 • Permetre la ràpida difusió de coneixements en un breu espai de temps.
 • Recordar als integrants que comparteixen un únic interès i assegurar que aquest interès es tradueixi en accions concretes i coordinades.
 • Realitzar una acció estimulant i motivadora capaç d’orientar els esforços de cada persona.
 • Transmetre de forma ràpida coneixements sobre lideratge, gestió, excel · lència comercial, treball en equip o impulsió de dinàmiques col · laboratives o proactivitat davant el canvi.
 • Establir un esdeveniment compartit amb altres integrants de l’organització més enllà de l’empresa i poder fidelitzar clients, distribuïdors, agents …

Quines eines s’utilitzen habitualment?

Dinàmiques d’alt impacte per aprofitar el moment en el qual tota l’organització es troba reunida.

Característiques del procés 

Beneficis per a l’empresa

 • Possibilitat d’adaptar els continguts a les problemàtiques de cada empresa.
 • Orientació a solucionar els problemes que preocupen a l’Alta Direcció.
 • Possible participació de ponent cèlebre per il · lustrar una determinada situació.
 • Assegurar un alt impacte en l’acció formativa.
 • Experts en comunicació i gestió transmeten els continguts.
 • Ideal per promoure canvis culturals o anunciar canvis de cicle.
 • Adaptable pel que fa a formats, temps i tipologia d’auditori.
 • Aconseguir l’impacte específic que l’Alta Direcció estava buscant.
 • Possibilitat de torn de preguntes després de l’esdeveniment.
 • Major interactivitat i participació de les persones.

Altres resultats Esperats

 • Que determinats col · lectius que habitualment no formen puguin adquirir coneixements en els diferents àmbits de la gestió.
 • Possibilitat de lliurar determinats objectes que facin de vincle amb els continguts i que els altres puguin recordar més enllà del moment de la conferència.

Rendibilitat esperada

150% de la inversió realitzada.

Casos d’Èxit

 • Sector Financer. 20.000 Empleats. Les claus del lideratge de servei aplicat a la gestió de les nostres oficines d’empresa. Conferència realitzada a 100 participants.
 • Sector Cosmètica Professional. 80 Empleats. 400 participants. Reunió anual a les botigues que distribueixen el producte, sobre com identificar la millor sistemàtica comercial.
 •  Sector públic (Creu Roja). Conferència sobre com desenvolupar hàbits de col · laboració i liderar als nostres equips de cada província en la Convenció anual de Creu Roja.

Les empreses i els seus interlocutors es facilitaran en ser sol · licitades.