• Enfortim la capacitat comercial

Venda Consultiva

Seminaris presencials i experiencials per a venedors en empreses

Què és?

 • Convertir el venedor en un expert en el producte i capaç d’adaptar-se les necessitats del client.
 • Perquè els professionals de venda coneguin un model de la venda, basada en la generació de confiança i en les necessitats dels clients.
 • Perquè els venedors prenguin consciència de la personalització del servei com a factor diferencial.
 • Aconseguir que els assistents puguin dominar els principis de suggestió i persuasió per ser capaços d’influenciar als seus decisors i co-decisors de forma més eficient i ràpida.
 • Respondre de manera efectiva al desafiament comercial de deixar de ser un proveïdor i passar a ser un soci dels seus clients.
 • Proporcionar oportunitats de negoci per als clients, vendre a compradors d’alt nivell encarregats de la presa de decisions i l’interès primordial són els resultats.
 • Conscienciarse de com l’aplicació dels productes i serveis permeten afegir valor al negoci.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Test actitudinals d’autoconeixement.
 • Avaluació de competències comercials
 • Vídeos il · lustratius de situacions que es plantegen a l’entorn de la venda.
 • Metodologia “El Passadís de Venda”
 • Mètode del cas
 • Metodologia “El venedor de confiança”
 • Role Plays específics

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’Empresa 

 • Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i identificació de necessitats de negoci.
 • Major volum de venda per adoptar la postura del venedor-partner.
 • Formació amb alt contingut lúdic i motivacional.
 • Major motivació i obertura cap al procés.
 • Continguts modulars d’1 a 4 dies de formació.
 • Adaptables a les disponibilitats del client.
 • Tècniques específiques de captació comercial.
 • Capacitat d’obtenir nous clients i desenvolupar negoci.
 • Habilitats per projectar més confiança davant del client.
 • Increment de la venda creuada.
 • Formació i millora del coneixement de totes les fases del procés comercial.
 • Millora de la taxa de conversió en cada fase del procés comercial.

Altres resultats Esperats

 • Major motivació dels venedors i major esperit d’equip.
 • Aprofitament de la formació per alinear els venedors cap a l’estratègia de la companyi

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 45%

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector telecomunicacions. 20.000 empleats. Realització de seminaris formatius a la xarxa espanyola de distribució dels serveis de telecomunicacions. Desenvolupament d’habilitats de venda consultiva.
 • Sector Químic. 50.000 empleats. Realització de seminari de vendes a la xarxa comercial de la xarxa europea de pesticides, per alinear-la amb el nou estil de venda marcat per la direcció, orientat a una venda de prescripció en relació amb el client final.
 • Sector Sistemes. 80 empleats. Realització d’un conjunt de seminaris personalitzats, orientats als diferents nivells de l’organització.
 • Sector alimentació. 200 empleats. Realització d’un conjunt de seminaris orientat a la generació i transmissió de confiança cap al client en el marc del desenvolupament d’un procés de venda d’expert.