• Enfortim la capacitat comercial

Coaching Direcció Comercial

Per a què serveix?

 • Potenciar el desenvolupament professional del director comercial perquè aconsegueixi resultats extraordinaris a partir d’un equip de persones corrents.
 • Dissenyar un pla d’acció orientant obtenir millors resultats professionals, i concretament a nivell del seu equip comercial.
 • Millorar les seves competències des del rol d’organitzador, planificador i presentador d’un Equip de Vendes.
 • Identificar aquelles fortaleses des de les quals exercir un paper més efectiu i identificar obstacles per afrontar-los.
 • Aconseguir el seu desenvolupament a través d’integrar els diferents àmbits de la vida del director comercial i els seus valors.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Roda de la Vida per explorar en la fase inicial del coaching la situació de les àrees de la vida: equilibri vida personal / vida professional, oci, desenvolupament personal …
 • Roda de competències de gestió per explorar les seves diferents competències: comunicació, presa de decisions, resultats, assumpció de riscos, desenvolupament d’equips, gestió del canvi …
 • The Coaching Game per explorar diferents àrees de la nostra vida, infondre un aire fresc, divertit al procés, esquivar la lògica del client i ampliar el seu punt de vista.
 • Ecologia de la vida per explorar en la fase inicial del coaching el moment actual del client, sobretot el contacte amb els valors personals més importants.
 • Qüestionaris d’exploració previs a la sessió de coaching per conèixer aspectes professionals, personals i valóricos del client.
 • Test InsightsPro: un informe del client sobre comportament, motivadors / valors i competències per al seu autoconeixement i identificació de punts de millora.

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’Empresa 

 • És confidencial i té un entorn de seguretat creat pel coach.
 • Assegurar la confiança per avançar ràpidament en un entorn segur.
 • Generador autoconsciència de l’estat actual de l’executiu i el seu estat ideal.
 • Més rapidesa de l’assumpció de canvi per la persona.
 • Permet prioritzar les àrees actuals de desenvolupament personal i professional.
 • Impactar en els resultats de l’organització
 • Permet l’autoconeixement dels propis valors i com aquests poden ser integrats professionalment.
 • Aconseguir un compromís més fort de l’executiu amb l’empresa, el que redundarà en un millor acompliment.
 • Posar en pràctica accions, algunes d’elles reptadores per l’executiu.
 • Integrar ràpidament els canvis en l’organització.

Altres resultats Esperats

Major satisfacció i diversió en el lloc de treball, el que impactarà en una millora del rendiment. Aconseguir utilitzar els recursos personals i professionals d’una manera conscient. Flexibilitat davant les situacions de canvi amb la conseqüent ràpida capacitat d’adaptació.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 50% de la inversió, per l’impacte en l’efectivitat dels Equips.

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector Industrial. 120 empleats. Procés d’11 sessions per treballar habilitats interpersonals orientades a liderar de millor manera a l’Equip de Vendes del Director Comercial.
 • Sector hostaleria. 200 empleats. Procés de 14 sessions al director comercial basat en 2 àrees de millora: (1) aconseguir una efectiva gestió del temps i (2) desenvolupar habilitats de comunicació, supervisió i avaluació amb el seu equip comercial.
 •  Sector distribució siderúrgica. 100 empleats. Procés de 12 sessions a la Cap de Vendes per desenvolupar habilitats emocionals en relació al lideratge del seu equip