ActitudPro

 • Asseiem les bases per generar avantatges competitius sostenibles.

Gestió del punt de venda

Seminaris presencials i experiencials per a venedors i merchandisers en empreses

Què és?

 • Per impulsar les vendes a través d’una major informació de tot el procés comercial que el vincula al client: és el principal generador d’insights per conèixer el camí de compra del shopper.
 • Per millorar el punt de venda i la interacció de l’empresa amb el client a través de les xarxes socials.
 • Per generar insights sobre el comportament del client final respecte la influència que exerceixen els canals abans esmentats en la seva decisió de compra.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Tècniques d’investigació de mercat quantitatives per comprendre les percepcions, actituds i significats que els clients fan d’un producte.
 • Focus Groups per comprendre els Drivers de Compra dels clients.
 • Promocions i la seva calendarització.
 • Merchandising per a realitzar accions en el punt de venda que siguin efectives.
 • Xarxes socials per conèixer la satisfacció del nostre producte a través de “la xarxa”.
Característiques del procés Beneficis que implica per a l’Empresa 
 • És un procés global pel que fa a conèixer tots els elements de MK.
 • Permet tenir clares accions més efectives perquè el client compri.
 • En avaluar el camí de venda cap al client s’obté una informació completa.
 • L’empresa obté feedback si el que ha invertit ha estat amortitzat.
 • Hi ha un acostament de les preferències i actituds de compra del client.
 • Conèixer les maneres més eficaces de comunicació per arribar al client.

Altres resultats Esperats

Capacitat de personalitzar al màxim els canals de venda partint del coneixement del client.

Rendibilitat esperada

Roi estimat del 30% del valor de la inversió.

Casos d’Èxit constatables

 • Sector Turístic (albergs). 300 Empleats. Realització d’entrevistes semi estructurades als seus directors per identificar l’experiència client, i els projectes a impulsar per reduir els gaps existents.

 

 • Sector Horeca (esdeveniments). 200 Empleats. Identificació de l’equació de valor dels clients a través d’un conjunt de focus groups i identificar així com s’ha de millorar la percepció dels clients.

 

 • Sector Turístic (Hotels). 400 Empleats Establiment de noves formes d’interacció amb els clients des del punt de vista de les xarxes socials, i així assegurar que els missatges emesos, són enviats als públics objectius definits.