• Enfortim la capacitat comercial

Venda Emocional i Actituds

Seminaris motivacionals per a venedors en empreses

Què és?

 • Entendre la conveniència d’un canvi de model de gestió comercial, aprofitant les oportunitats que una major relació emocional ens pot facilitar amb els clients.
 • Desenvolupar des de l’interior de les persones una visió personal que concordi amb la visió o futur ideal (comercial) de l’empresa i els clients a curt i mig termini.
 • Descobrir les àrees de millora, els punts forts i debilitats que puguin representar les palanques i els frens per a aquest canvi de model.
 • Desenvolupar les competències necessàries per a la millora individual pel que fa a comunicació interpersonal, habilitat comercial, etc. que siguin necessàries per a una millora comercial efectiva.
 • Sensibilitzar els assistents sobre la importància de la Intel · ligència Emocional i el seu impacte en la capacitat de generar confiança davant del client i sobre la motivació cara a nosaltres mateixos com a venedors.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Test autoconeixement
 • Metodologia Disc per identificar les preferències i comportament
 • Metodologia Insightspro per identificar els valors
 • Mètode del cas
 • Role plays
 • Exercicis específics de comunicació empàtica
 • El venedor de confiança
Característiques del procés Beneficis que implica per a l’Empresa 
 • Es potencien les actituds positives i l’empatia i s’estableixen nous hàbits d’actuació professional.
 • Major nivell d’interlocució i capacitat personal per solucionar situacions encallades.
 • Millor coneixement de si mateix i dels punts forts i febles de cada persona en vendes
 • Desenvolupament d’habilitats perquè cada un pugui aprofitar al màxim el propi talent comercial.
 • Conèixer el procés de presa de decisions. I com les emocions incideixen en el procés de decisió.
 • Incrementar la taxa d’efectivitat en cada moment del procés comercial.
 • Especial èmfasi en les percepcions emocionals del client durant la captació.
 • Guanyar-se la confiança dels nous clients amb més rapidesa. Major taxa de captació.

Altres resultats Esperats

Ser una acció estimulant i motivadora que impulsi els objectius de cada venedor, en pro de la consecució de l’objectiu.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 40%

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector Industrial. 120 empleats. Realització d’un taller orientat a desenvolupar la venda emocional i prendre consciència del sentiment del client al llarg del procés comercial.
 • Sector informàtic 90 empleats. Seminari per desenvolupar una venda de major impacte emocional en els clients.
 •  Sector Energia. 15.000 empleats. Seminari dirigit a impulsar les actituds positives i l’autoconeixement en els distribuïdors de l’operador d’energia