• Enfortim la capacitat comercial

Suport tècnic i comercial per a la Preparació de Concursos

Per a què serveix?

 • Aportar una enfocament estratègic guanyador en l’oferta per al concurs, en funció del posicionament del client, competidors, i licitador.
 • Coordinació de l’equip de treball per a l’elaboració de les diferents parts de l’oferta.
 • Elaborar la proposta tècnica i econòmica atractiva per licitador.
 • Selecció i negociació amb de Proveïdors i Partners a incorporar en l’oferta.
 • Realització de presentacions executives.
 • Suport en la negociació amb el licitador.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

Plantilles per a elaboració de l’oferta segons plec.
Plantilles per Presentacions Executives.
Models xcels per oferta econòmica.
Tècniques de negociació
Role Plays presentacions

Característiques del procés Beneficis que implica per l’Empresa
 • Integració amb equip de treball del client.
 • Disposar de recursos temporals experimentats en grans licitacions .
 • Confecció de l’oferta en funció del plec, barems i estratègia comercial.
 • Orientació a resultats i maximitzar la puntuació en la licitació.
 • Visió des del punt de vista del resultat esperat pel licitador.
 • Estructura operativa adequada al concurs.
 • Acompanyament en estratègia de negociació.
 • Assegurar oferta competitiva, amb un marge rendible per al client.
 • Suport comercial al procés de licitació, basat en tècniques de venda efectives.
 • Maximitzar les probabilitats d’èxit en la licitació.
 • Simulació posada en escena i coaching a presentadors
 • Reducció del risc en el moment de la presentació de la licitació.

Altres resultats Esperats

Adjudicació del concurs amb els marges possibles.

Rendibilitat esperada:

ROI estimat del 400%

3 Casos d’Èxit constatables:

 • Sector Serveis. (Òptica venedor) Preparació de proposta per a la gestió de tots els aeroports d’Aena Aeroports en un.
 • Sector Telecomunicacions. (Òptica comprador) 5.000 Suport en la selecció d’un proveïdor per al canvi en la xarxa de commutació del segon major operador de telecomunicacions.
 • Sector Informàtica (Òptica venedor). Suport en una proposta de canvi de la infraestructura ofimàtica i de telecomunicacions per a una administració autonòmica.