• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

teampictov

EQUIPS

 

L’objectiu d’ActitudPro en l’àmbit dels Equips és desenvolupar una major efectivitat en els equips trobant palanques de canvi que permetin assolir una major cohesió, compromís i competència en les persones.