• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

Lideratge i habilitats

Seminaris experiencials per desenvolupar les competències dels equips en empreses

Què és?

 • Per liderar des de les fortaleses internes i prendre consciència de l’impacte del líder en els seus equips i en la seva organització.
 • Desenvolupar habilitats interpersonals orientades a aconseguir una relació més efectiva amb els altres (empatia, escolta, retroalimentació, entre d’altres).
 • Reflexionar sobre el fet que no existeix una única forma de liderar, sinó un estil propi des del qual influir a l’equip.
 • Per aportar una sèrie d’eines a través d’accions que permetin desenvolupar el lideratge i la relació amb els altres, no només en l’àmbit professional, sinó també en el personal.
 • Diagnosticar el propi estil de lideratge situacional i saber identificar si és efectiu segons la maduresa del seu equip.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Qüestionari de diagnòstic d’habilitats interpersonals per diagnosticar el domini d’habilitats com l’empatia, assertivitat, concreció, comunicació.
 • Qüestionari d’estils de comunicació per diagnosticar si el seu estil és assertiu, agressiu o passiu-agressiu.
 • Qüestionari de lideratge situacional per diagnosticar l’estil de lideratge diferenciant conductes centrades en resultats i les centrades en la relació.
 • TablePro és una eina d’entrenament METALOG. És un mètode d’aprenentatge que crea una metàfora d’aprenentatge en què els participants fan comportaments que són analitzats des d’un enfocament de “leadership” o d’habilitats.
 • The Coaching Game per desenvolupar una habilitat específica com a líder, ajudar a definir accions de lideratge i identificar dificultats en el paper de lideratge. També per desenvolupar habilitats específiques en integrants d’equip.
 • Qüestionaris d’habilitats d’intel · ligència emocional (assertivitat, habilitats de comunicació, roda d’auto-motivació) per diagnosticar quin domini tenen tant de les habilitats intrapersonals com de les interpersonals.
 • Fragments de vídeos on es mostrin habilitats específiques de lideratge.
 • Llibres, articles, post de blocs per aprofundir en aspectes específics de lideratge.
Característiques del procés Beneficis que implica per a l’Empresa 
 • És experiencial: la persona experimenta l’aprenentatge a partir de vivenciar la situació: s’aprèn “fent”.
 • S’afavoreix el canvi del directiu cap a accions més efectives com a líder: del management al lideratge.
 • Es basa en l’autoconeixement de les fortaleses com a líder / integrant equip i aspectes de millora.
 • Poder desenvolupar habilitats personals i professionals que impactaran en un millor exercici de toto l’Equip.
 • Es basa en un procés reflexiu i actiu on s’elaboren aprenentatges que poden “portar-se” a l’organització.
 • Prendre consciència del seu impacte com a líder / treballador i tenir claredat del perquè del seu rol en l’empresa
 • Pràctica d’habilitats en un entorn segur.
 • Posar en pràctica les habilitats apreses en la formació.

Altres resultats Esperats

 • Major consciència del rol de lideratge en el seu context laboral.
 • Utilitzar de manera conscient les fortaleses com a líder.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 60% de la inversió

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector Cosmètica. 50 empleats. Taller de lideratge amb 4 caps d’equip comercials per desenvolupar un millor autoconeixement i unes millors competències dels seus respectius equips.
 • Institucions 200 empleats: Agrupació d’empresaris de petita i mitjana empresa. Taller d’habilitats de lideratge dirigit a comandaments intermedis d’empreses de diferents sectors.
 • Indústria farmacèutica. 50 empleats. Taller dirigit a comandaments intermedis i l’equip comercial orientat a desenvolupar habilitats de comunicació (escolta activa, empatia i concreció) i habilitats de presentació.

Les empreses i els seus interlocutors es facilitaran en ser sol · licitades.