• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

Desenvolupar la Visió Compartida

Per a què serveix?

 • Perquè els integrants d’un equip de treball, per molt gran que sigui, puguin sentir que formen part de l’organització.
 • Per prendre decisions que tindran gran impacte en el grup.
 • Perquè el grup se senti escoltat, integrant les seves aportacions a les decisions clau de la direcció.
 • Per millorar la implicació de les persones que formen part de l’organització.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Tècniques grupals derivades de la sociocràcia com: “Elecció sense candidat”, “Jo en el teu lloc”, “la gestió per consentiment”, “Creació d’un cercle”.
 • Preparació al Comitè de Direccion perquè pugui acceptar les iniciatives de l’Equip.
 • Succés Desencadenant Taopro (évennement déclencheur) per crear un sistema de diàleg efectiu.
 • Sistemes de fòrum obert per identificar les àrees de problemàtica.
 • Implantació de Cercles de Consens amb els “oficials de cercle” (secretaris, dobles vincles …).
 • Acompanyament als Cercles de Consens per proposar solucions, debatre alternatives i implantar decisions de forma estructurada.
 • Sistemes de presa de decisions per estimular la participació i creativitat, brainstorming, 3 temps i 3 moviments, generació d’alternatives …
 • Acompanyament en Project office per identificar projectes a posar en marxa, obstacles a preveure i assegurament de la implicació de l’Alta Direcció.
 • Utilització de la tecnologia de les xarxes socials (Bluekiwi) perquè la totalitat de l’organització sigui coneixedora del procés.
Característiques del procés Beneficis que implica per a l’Empresa
 • El Cercle permet la intervenció dels membres (directament o indirectament).
 • Implicació de totes les persones d’una organització, per gran que sigui.
 • Utilització de la tecnologia de xarxes socials (Bluekiwi).
 • Comunicació fluida i visibilitat de la totalitat del procés
 • Creació de regles del joc en els cercles, per inhibir la jerarquia
 • S’assegura el lideratge de l’expert i la comunicació fluida en el grup.
 • Processos de decisió a través de mecanismes d’intel · ligència col · lectiva.
 • Participació i visibilitat del que es vol aconseguir per part de tots.
 • Visibilitat per part de tots del que es pretén aconseguir.
 • S’assegura que els integrants “comprin el projecte” abans de la seva implantació.

Altres resultats Esperats

 • Agilitat en el procés de decisions.
 • Els projectes no entren en una “via morta”, ja que les persones de la base es veuen com a mínim consultades.
 • Contagi de la dinàmica cap a altres àrees de l’organització, si el projecte s’inicia en una part de l’empresa. I nosaltres quan tindrem l’oportunitat de fer-ho?

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 70% de la inversió

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector Sistemes i Software. 20 empleats. Construcció d’una visió compartida entre tots els membres de l’organització. Posada en marxa de diversos projectes, mitjançant l’elecció de Project leaders sense candidats.
 • Sector Químic. 50.000 empleats. Procés d’identificació de problemàtiques organitzatives i per assegurar millors nivells de coordinació en els grups de fàbrica amb els seus comandaments intermedis
 •  Sector Internet. 60 empleats. Identificació del grup amb la visió compartida de la pròpia empresa.Desarrollo equip comercial per identificar les palanques per millorar la coordinació interna i la proactivitat.

Les empreses i els seus interlocutors es facilitaran en ser sol · licitades.