• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

Diagnòstic i Prevenció de l’Estrès

Per a què serveix?

 • Per identificar els elements de l’entorn i de tipus individual que influeixen en l’estrès de l’equip.
 • Per identificar les respostes que com a equip i com a membres de manera individual tenen davant l’estrès i verificar si aquestes són efectives.
 • Desenvolupar estratègies d’enfrontament com a equip ia nivell individual davant els estressors i, en el cas que sigui possible, eliminar alguns.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Entrevistes semi-estructurades i qüestionaris que permetin realitzar un diagnòstic sobre:

Situacions o demandes que representen una situació d’estrès per a tots o la gran majoria dels membres.
Conductes, experiències, emocions i sentiments que acaben apareixent i que mostren el grau d’estrès del grup com a tal i com es manifesta aquest estrès a nivell grupal.
Estratègies d’afrontament utilitzades pel grup en la seva totalitat o en la seva gran majoria per esmenar, mitigar o evitar / escapar d’aquestes situacions d’estrès. Fer una valoració de l’eficàcia de cadascuna d’aquestes estratègies d’afrontament.
Principals conseqüències o efectes de l’estrès.

 

 • Informe i debrífing contrastat amb l’equip on es plantegin les possibles estratègies de prevenció o correcció de les situacions d’estrès col · lectives. Determinar també quines són les palanques i barreres que faciliten / dificulten la seva posada en marxa.

 

 • Implementació d’estratègies preventives i correctives: 

A nivell d’organització: 1) millora del sistema de treball; 2) la millora de les condicions ambientals del treball.
A nivell d’equip: augment d’habilitats de comunicació del grup, la demostració d’interès del superior cap al treball, la millora en l’organització de tasques i el suport de membres de l’equip i de superiors.
A nivell individual: estratègies d’afrontament psicològiques.

Característiques del procés Beneficis que implica per a l’Empresa
 • Implica un molt bon diagnòstic per part dels elements que ocasionen l’estrès.
 • Dotar de mecanismes a l’equip perquè pugui afrontar l’estrès de manera efectiva i pugui tenir millor rendiment.
 • Implica que la directiva es comprometi en el cas que un dels elements causants d’estrès sigui la dinàmica de la pròpia organització.
 • Poder tenir feedback dels sistemes de treball que produeixen un impacte negatiu en l’organització i poder aportar solucions per pal · liar.
 • Es necessària la participació activa de tots els implicats.
 • Que hi hagi un real afrontament a les situacions d’estrès.

Altres resultats Esperats

 • Mantenint l’estrès al mínim s’obté més productivitat.
 • Dominar estratègies d’enfrontament davant l’estrès impactarà en una millora del clima laboral.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 70% de la inversió