• Es tracta de realitzar projectes per enfortir eficiència, el desenvolupament individual i la maduresa com a equip.

Intel · ligència Organitzativa

Per a què serveix?

 • Per impulsar una arquitectura d’organització intel · ligent, a través d’identificar les idees rectores d’un grup (per a què farem les coses), quines teories i mètodes utilitzarem en el nostre negoci i amb quines eines i infraestructura.
 • Tècniques orientades a establir un clima de col · laboració on un grup té dificultat per actuar com l’equip d’una organització Intel · ligent.
 • Per aconseguir que un equip pugui identificar les seves aptituds i conceptualitzar les forces i sistemes que estan en joc -> Desenvolupar el mestratge personal.
 • Identificar els models mentals que restringeixen la visió del que ens envolta i ens fan perdre oportunitats de millora i / o negoci-> Desenvolupar models mentals.
 • Desenvolupar una visió personal en conjunció amb la visió compartida-> Impulsar la visió compartida
 • Impulsar el treball en equip. Identificar formes de pensar que limiten la seva efectivitat.
 • Generar el pensament sistèmic. Generar un canvi d’enfocament de les situacions i identificar les interrelacions en un equip.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Dinàmica Taopro, the Band o Cultur Pro per establir i reproduir metàfores d’aprenentatge les disfuncions d’un equip.
 • Tècniques de cohesió grupal.
 • Mètode “definir una Organització Intel · ligent” de Charlotte Roberts adaptat per ActitudPro.
 • Mètode “Dissenyar una Organització Intel · ligent” de Rick Ross adaptat per ActitudPro.
 • Mètode Construir un nou model de relacions en equip. Charlotte Roberts.
 • Mètode del desenvolupament del pensament.
 • “Dinàmica Taopro” per fer emergir aspectes de l’Organització Intel · ligent i idees rectores de Patrice Levalois.

Característiques del procés

Beneficis que implica per a l’empresa 

 • Resoldre situacions de falta de desmotivació.
 • Millora de la productivitat gràcies a un major compromís.
 • Resoldre situacions d’un clima laboral estancat.
 • Millora de l’eficiència en l’equip gràcies a la la comunicació.
 • L’entorn percep una imatge de marca i d’empresa d’acord amb els seus valors.
 • Es reforça la notorietat i el posicionament de marca.
 • Major alineament de l’organització.
 • Reducció en el temps de presa de decisions

Altres resultats Esperats

 • Preocupació dels equips per la millora contínua i integració d’una cultura d’aprenentatge.
 • Enfortiment de la cohesió grupal.
 • Generació d’una base per poder desenvolupar a mig termini un equip d’alt acompliment.

Rendibilitat esperada

Rendiment del 120% de la inversió realitzada.

Casos d’Èxit

 • Sector Industrial automatismes. Empresa de 500 treballadors. Acompanyament al comitè de direcció per identificar models mentals que poden estar dificultant l’equip en el seu desenvolupament.
 • Sector Industrial distribució siderúrgica. Empresa de 800 treballadors. Identificació de disfuncions d’equip pel que fa l’organització del temps i els sistemes de millora de reunions.
 •  Sector cosmètica natural. Empresa de 60 empleats. Acompanyament a l’equip de direcció per desenvolupar el mestratge personal de cadascun dels integrants de l’equip.

Les empreses i els seus interlocutors es facilitaran en ser sol · licitades.