• Asseiem les bases per generar avantatges competitius sostenibles.

Per Estratègies de Màrqueting

Per a què serveix?

 • Per ajudar a la Direcció General concretar el posicionament del producte al mercat i altres decisions de l’estratègia de Màrqueting.
 • Triar l’estratègia de màrqueting, triar la proposta de valor dels canals de distribució adequats.
 • Dissenyar el contingut i format de comunicació davant dels potencials clients.
 • Ajudar a la Direcció a prioritzar les inversions en comercialització i màrqueting segons la seva efectivitat.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Tècniques d’anàlisi de mercat per comprendre les percepcions i significats que els clients fan d’un producte.
 • Benchmarking amb la competència.
 • Models específics per transmetre adequadament el briefing a les agències de comunicació.
 • Anàlisi de l’organització i estructura comercial actual per identificar les claus d’èxit en la comercialització.
 • ProjectPro metodologies de gestió de projectes per assegurar la visibilitat per part de la direcció.
 • Anàlisi de tipologia de clients per a realitzar una efectiva segmentació del mercat.
 • Enquestes d’acceptació del producte.
Característiques del procés  Beneficis que implica per a l’Empresa 
 • Gradual definició i implementació del pla de comercialització.
 • Assegurar la màxima efectivitat de totes les accions empreses.
 • Ampliar el rang de coneixement comercial a partir de la nostra experiència en altres empreses i sectors.
 • Identificació de les millors pràctiques contrastades en el mercat amb projectes similars en altres empreses.
 • Adaptar la terminologia pròpia del client amb l’argumentari de vendes.
 • Maximitzar l’impacte de la comunicació amb el client.
 • Creació d’un pla denegocio que Comtempleu les inversions másrentables.
 • Minimitzar al màxim el risc de les inversions que l’empresa realitza.

Altres resultats Esperats Aconseguir que la direcció general sigui capaç de comprometre amb el projecte i les seves noves oportunitats de negoci.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 90%

Casos d’Èxit constatables

 • Sector Energia 800 empleats. Sessions de suport a la direcció general per establir l’estratègia de seguiment comercial.

 

 • Sector Tecnologies d’Informació 60 empleats. Benchmarquing i realització de diverses sessions de treball amb la direcció comercial per impulsar el posicionament des del punt de vista de Màrqueting.

 

 • Sector Turisme. 200 empleats. Definició amb la direcció de l’oferta de valor i de com configurar en funció de la competència, i com publicar-la. Elaboració de diversos escenaris identificats, en funció de les possibles eleccions preses.