ActitudPro

 • Asseiem les bases per generar avantatges competitius sostenibles.

Retail Coaching

Per a què serveix?

 • Definir amb el management d’un establiment (cap de botiga, supervisor …) quins valors, sistemes de treball, quin estil de comunicació i quin llenguatge van a utilitzar les seves venedors per compartir amb el seu client els “moments de la veritat”.
 • Per desenvolupar el model d’organització bottom-up, de manera que l’empresa se ​​centri en el client final.
 • Potenciar la relació individual que el venedor de retail aconsegueix establir amb el client en la seva consumer experience.
 • Per dotar al venedor d’un ventall de recursos per aconseguir una experiència de compra memorable.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Disseny de KPIs propis de Retail: marge, venda en euros, nombre de compradors, flux derivat en botiga, flux exterior davant de la botiga.
 • Evolució dels indicadors per a cada venedor.
 • Estàndards de venda, és a dir, aquelles normes que han de realitzar per tots els venedors (llibre Retail Coaching).
 • Model MART de formulació d’objectius.
 • Algunes tècniques de PNL.
 • Les 8C s + 1: Tècniques de venda amb relació.
 • Màrqueting en el punt de venda.
Característiques del procés Beneficios que implica para la Empresa
 • Es treballa a nivell de management, caps de botiga i àrees manager.
 • Impulsar les vendes implantant a totes les botigues “la millor manera de vendre”.
 • Es treballa a nivell de venedors.
 • Comprometre’ls amb el canvi.
 • Es posa èmfasi en la comunicació eficaç i en la manera adequada de donar feedback positiu / negatiu per part dels caps de botiga o àrea manager.
 • Afavorir el potencial com a venedors perquè puguin identificar punts forts i punts de millora i puguin aplicar-los en el treball.
 • Es posa el focus en la relació venedor-client i els elements implicats per provocar una experiència única.
 •  Cuidar al máximo la relación con el cliente y favorecer una futura fidelización con el mismo.

Altres resultats Esperats

 • Aconseguir un projecte de botiga definit per la cúpula management i implantar-lo.
 • Que l’entorn de compra del client estigui controlat (venedors i punt de venda).
 • Procés que aconsegueix comprometre a tots els implicats: venedor, cap de botiga i directiu de cadenes de botigues.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 40%

Casos d’Èxit constatables

 • Sector Telecomunicacions. 30.000 empleats. Realització d’un conjunt d’accions orientades a desenvolupar el canal de distribució de les botigues de telecomunicacions. Havent definit el passadís de client ideal, es tractava de dur a terme la seva implantació.

 

 • Sector Retail de Roba de Moda. 2.500 empleats. 300 franquícies repartides per tot el món. Desenvolupament d’un conjunt d’accions orientades a implantar les sistemàtiques de venda definides en un dels països insígnia.

 

 • Sector Cosmètica. Realització d’un conjunt de Mistery shoppings per avaluar la qualitat d’exposició, acompanyats de projectes formatius per implantar els gaps detectats a nivell de Mistery shopping.