• Asseiem les bases per generar avantatges competitius sostenibles.

Estudis de Mercat / Benchmark

Per a què serveix?

 • Determinar la viabilitat del negoci en entorns o contextos determinats.
 • Definir el “cicle de vida” d’una activitat empresarial, avançant-nos a possibles esdeveniments propers.
 • Investigar i aprofundir en les necessitats dels nínxols de mercat que coneixem, i captar nínxols nous susceptibles als nostres productes i serveis.
 • Definir el nostre target, o públic objectiu a qui ens dirigim de forma qualitativa i quantitativa.
 • Investigar sobre la nostra competència directa i indirecta; principals competidors, quotes de mercat, posicionament, estratègies, etc
 • Marcar les pautes de segmentació que seguirem en els mercats objectius descoberts.
 • Les dades ens indicaran les bases per definir un pla de màrqueting amb què aconseguir els nostres objectius.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Qüestionari / enquesta. Pot ser físic, telefònic o electrònic.
 • Focus Group. Consisteix en reunir un determinat grup de consumidors per discutir i debatre les propietats d’un producte o demanar informació sobre insights i necessitats sobre el mateix.
 • Scantrack. Permet conèixer els nivells de rotació respecte a la seva competència, i proveir informació sobre l’elasticitat dels preus i participació de mercat.
 • Frenteo. Aixecar dades sobre el nombre de productes que estan exposats al públic, en el punt de venda.
 • Degustació / Demostració. Proporcionar a un grup de consumidors mostres del producte per determinar probabilitats d’èxit o fracàs abans del seu llançament.
Característiques del procés  Beneficis que implica per a l’Empresa 
 • En estudis sobre l’oferta i productes i serveis dels competidors mitjançant benchmark.
 • Millor informació per prendre decisions competitives. Reducció del risc de negoci.
 • Anàlisi de la demanda o comportaments de consumidor mitjançant focus group.
 • Exactitud per determinar l’efectivitat d’una campanya cara al posicionament o imatge de marca.
 • Estudis de mercat quantitatius per conèixer la mida del mercat.
 • Millora de costos en la planificació cara a la introducció d’un nou producte.
 • Entrevistes en profunditat sobre gustos i preferències.
 • Ajuda a saber com canvien les preferències i reducció de costos.
 • Coneixement de les percepcions dels nostres clients pel que fa a marca o característiques dels nostres productes.
 • Assimilar els “valors afegits” dels nostres productes o serveis que fan diferenciar-nos de la competència.
 • Anàlisi dels canals de distribució i identificar els missatges a transmetre per a cada un.
 • Determina el sistema de vendes més adequat. Eficiència de costos en adaptar l’estructura comercial al mercat.

Altres resultats Esperats

 • Reducció de costos per la introducció més efectiva dels nous productes.
 • Optimització de la despesa publicitària.
 • Millores en el disseny dels productes i serveis per adaptar-los a les necessitats dels clients, i el consegüent increment de vendes.

Rendibilitat esperada

150% de la inversió realitzada

Casos d’Èxit constatables

 • Sector siderúrgic. 150 empleats. Estudi de mercat per a empresa siderúrgica de l’acer en el sector de l’automoció.
 •  Sector Energia. Focus Groups per a empresa de distribució a sobre llançament de nous serveis de telefonia mòbil.
 •  Sector Serveis de Seguretat. Realització d’un benchmark cara al llançament d’un sistema de seguretat electrònica.