• Asseiem les bases per generar avantatges competitius sostenibles.

Màrqueting de Clients

Per a què serveix?

 • Tenir un millor coneixement dels clients per poder gestionar millor.
 • Identificar la millor manera d’accedir i interaccionar comercialment amb els clients en funció de les seves preferències.
 • Segmentar la base de clients i prospectes, en funció de variables rellevants, per a una comunicació i comercialització més efectiva.
 • Mantenir els clients actuals i aconseguir nous clients.
 • Assegurar que les experiències del client estan per sobre de les seves expectatives.
 • Mantenir al client en temps real mitjançant un programari de gestió de clients.
 • Per establir diferenciades de servei d’acord al valor de cada client ia les variables que coneguin d’ells.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Anàlisi quantitativa per identificar insights específics de compra.
 • Focus Group per identificar les variables específiques de presa de decisió o d’incidència en el procés comercial.
 • Anàlisi estadística per categoritzar als clients en els diferents clústers existents.
 • Test comportamentals per adequar els integrants de la xarxa comercial als segments de client, en funció del seu perfil personal.
Característiques del procés Beneficis que implica per a l’Empresa
 • Utilització de models tècnics per identificar insights de presa de decisió.
 • Decisions basades en un fonament tècnic.
 • La base de dades de clients i prospectes queda organitzada.
 • Es defineix la millor acció comercial per a cada tipologia de client.
 • Major depuració i claredat de segments.
 • Campanyes de màrqueting adaptades preservant el posicionament.
 • Els recursos (Ciales i Mk) s’organitzen en funció de cada tipologia de client.
 • Estalvi de costos gràcies a una major accessibilitat comercial als clients.
 • Estratègia precisa per a cada segment.
 • Actuació efectiva preservant el posicionament a transmetre.

Altres resultats Esperats

La claredat estratègica des del punt de vista comercial i màrqueting permet un major alineament organitzatiu.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 70%

3 Casos d’Èxit constatables

 • Sector siderúrgic. 300 Empleats. Identificació de insights de compra en els diferents segments de client i anàlisi de posicionament percebut per part de cada un.

 

 • Sector alimentació. 120 Empleats. Anàlisi des del punt de vista de business intelligence i identificació de la cartera de clients. Recarterización de la mateixa en funció de les tipologies de l’equip de venedors. Creació de diversos canals en funció de les tipologies.

 

 • Sector Energia-telecomunicacions. 300 empleats. Realització d’un conjunt de focus groups per identificar els insights de compra cara al llançament d’un nou producte de telecomunicacions per a clients actuals d’energia.