• Asseiem les bases per generar avantatges competitius sostenibles.

Màrqueting Operatiu

Per a què serveix?

 • Millorar la posició competitiva en mercats existents.
 • Utilitzar la comunicació per assolir quotes de mercat prefixades.
 • Definir les promocions i ajudar a la seva execució, d’acord amb el posicionament establert.
 • Estructurar el concepte de producte, les línies i famílies d’acord amb el posicionament definit.
 • Llançament de nous productes i serveis
 • Identificació de partners i proveïdors estratègics que aportin nou valor al concepte de producte.
 • Assegurar que la gestió del punt de venda es realitza d’acord amb les directrius de trade màrqueting.
 • Creació i control de pressupostos de màrqueting i vendes

Eines específiques

 • Preparació de briefings cara a Publicitat (impresa, ràdio, televisió, internet, etc)
 • Preparació de briefings vista a publicitat en línia
 • Brieafings per Fullets.
 • Accés a Panells i estudis per identificar oportunitats de negoci, tant en pricing com a promocions,
Característiques del procés  Beneficis que implica per a l’Empresa 
 • Realitzat per experts amb experiència en diversos sectors que han invertit pressupostos de Màrqueting.
 • Experiència en el que serveix, i el que no serveix en comunicació per a diversos sectors.
 • Recursos externs d’alta qualificació en Mk operatiu tradicional, online i vendes.
 • Estalvi de costos per utilitzar recursos tan especialitzats tan sols a temps parcial.
 • Quantificació dels impactes esperats després de cada acció.
 • Coneixement del payback financer després de cada acció empresa.
 • Interlocució professional cara a transmetre el Breafing.
 • Major visió de negoci en les accions que es duen a terme.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 130% de la inversió realitzada

Casos d’Èxit constatables

 • Sector Seguretat. 600 empleats. Implantació d’un Business Project Office per a la posada en marxa del màrqueting operatiu a desenvolupar.
 •  Sector Alimentació. 90 empleats. Realització d’un conjunt d’accions per a l’assegurament del màrqueting operatiu.
 •  Sector siderúrgic. 400 empleats. Implantació i posada en marxa de les campanyes de màrqueting en línia i del seu procés per a la captació de leads.