• Enfortim la capacitat comercial

L’Equip no aconsegueix els estàndards establerts per Direcció. Es creu que en cada cas hi ha una diferent causa del baix rendiment i s’ha d’analitzar cada persona de forma individual. En altres casos, l’adreça és nova i desitja una opinió externa sobre la situació competencial de l’equip i un pla de desenvolupament del mateix: Solución