ActitudPro

 • Asseiem les bases per generar avantatges competitius sostenibles.

Workshops suport a Màrqueting

Per a què serveix?

 • Permet a una empresa o negocis concentrar els limitats recursos en les majors oportunitats per augmentar les vendes i aconseguir un avantatge que els faci competitius enfront de la competència i sostenibles els ingressos del negoci.
 • Integrar els objectius, les polítiques i les tàctiques en un conjunt coherent de l’organització.
 • Definir la forma en què l’organització va a emprendre amb èxit els clients, les perspectives, i competidors al mercat.

Quines eines s’utilitzen habitualment?

 • Sistemes metaplan per incrementar la creativitat.
 • Taopro per desenvolupar una major implicació de les persones.
 • Sistemes de Project management o Business Project Office per assegurar el compliment de les fites establerts.
Característiques del procés Beneficis que implica per a l’Empresa
 • Acompanyament al departament en la definició de les accions a dur a terme.
 • Major creativitat gràcies a la intervenció de les idees “de fora”.
 • Intervenció d’experts externs de forma combinada amb el coneixement intern.
 • S’aconsegueix la combinació ideal d’idees creatives però que es poden portar a la pràctica.
 • Assegurament de la implicació en les decisions preses.
 • Mètode perquè les idees s’executin de forma efectiva.
 • Tècniques d’intel · ligència col · lectiva aplicades a la generació d’oportunitats de Màrqueting
 • Major implicació de les persones cara a l’execució dels compromisos.

Altres resultats Esperats

Ajuda en aquelles parts en què l’organització no aconsegueix avançar per si sola.

Rendibilitat esperada

ROI estimat del 130%

Casos d’Èxit constatables

 • Sector industrial. 140 Empleats. Reunions de seguiment bimensuals per identificar l’execució de l’estratègia de màrqueting i especialment, els avenços a dur a terme per part de l’organització de màrqueting pel que fa a les incorporacions i llançaments de R + D.

 

 • Sector seguretat. 400 Empleats Acompanyament al departament de màrqueting per donar suport al projecte de llançament d’un conjunt de productes tecnològics de l’àmbit de la seguretat financera.

 

 • Sector Alimentació. 600 empleats. Realització de tallers de creativitat als promotors de punt de venda per assegurar que la gestió de punt de venda és prou impactant cara al consumidor al canal de gran consum